Do důchodu max. v 65 letech. Zatím !!!

Klíčovým zákonem pro všechny typy důchodů (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jeho novela nyní v červnu prošla senátem a 21.6. byla podepsána také prezidentem republiky.

To nejdůležitější, co tato novela mění, je stanovení maximálního věku odchodu do důchodu. Současný systém, kdy se věk odchodu do důchodu každý rok zvyšoval u mužů o dva měsíce a u žen dokonce o čtyři měsíce, byl nahrazen systémem novým, kdy je určen fixní věkový strop odchodu do důchodu. V tuto chvíli je to 65 let. Tato změna se bude týkat nejdříve lidí narozených po roce 1971. Pro lidi narozené do roku 1971 platí tabulka, v níž se věk pro odchod do důchodu postupně zvyšuje u mužů i žen s různým počtem vychovaných dětí. Novela ale tabulku upravuje tak, že postupné zvyšování věku u všech pojištěnců končí právě v 65 letech.

 

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Rok narození Důchodový věk činí u
Mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

Je pravdou, že dosavadní systém na jedné straně jasně říkal, v kolika letech které ročníky narození odcházejí do důchodu. Na straně druhé systém nebyl nijak ohraničen, takže mladší ročníky by dle platného zákona musely pracovat i po sedmdesátce. Konkrétně například chlapec narozený v roce 2010 by odcházel do starobního důchodu až v 72,5 letech.

To se nyní mění a pro většinu lidí také zpřehledňuje. V této chvíli je tedy maximální věk odchodu do důchodu určen na hranici 65 let věk. Není to však dogma a nebude to tak navěky. Tak jak obyvatelstvo bude stárnout a bude se prodlužovat střední délka života, bude se také tento věk odchodu do důchodu postupně zvyšovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude podle novely předkládat vládě každých pět let zprávu o důchodovém systému, která bude obsahovat analýzu demografické situace a populačního a ekonomického vývoje. Vláda tak bude pravidelně dostávat např. informace o vývoji doby dožití a průměrné době strávené v důchodu. Na základě této podrobné zprávy může v budoucnu vláda v zákoně aktualizovat hranici důchodového věku.

Na první pohled se tedy dosavadní systém zjednoduší, na straně druhé toto pětileté přehodnocování může do celého systému vnášet určitý prvek nejistoty. Tak například lidé narození v roce 1972 půjdou do důchodu v 65 letech, tzn. v roce 2037. Jestliže každých 5 let dojde k přehodnocení průměrné délky života a v návaznosti na ni k úpravě důchodového věku, jaký tedy bude pro tyto lidi finální důchodový věk? Do roku 2037 dojde k přehodnocení nejméně třikrát. Takže nakonec to může být velmi podobné důchodovému věku stanovenému podle stávající úpravy zákona. Člověk (platí to pro muže a ženu až se 4 dětmi), který se narodil v roce 1972 má důchodový věk podle současné metodiky stanoven na 66 let a 2 měsíce. To je 14 měsíců rozdíl proti 65 rokům, které ovšem může pohltit trojí přehodnocení. Poctivé by bylo, kdyby byla zveřejněna prognóza vývoje středního věku alespoň pro období do roku 2037 (jsou zpracovávány na 50 let) a na jejím základě i prognóza vývoje důchodů podle pravidel obsažených v této novele.

Jen pro zajímavost, v Evropské unii je třináct zemí, ve kterých se odchází do důchodu v 65 letech. V jedenácti státech mají tuto hranici ještě nižší. Česká republika byla jednou z mála zemí, která neměla stanovený fixní strop věku odchodu do důchodu.

Komentáře
  1. Jaroslav Benda napsal:

    Lidi pro svůj špatný zdravotní stav odcházejí do předčasného důchodu i za cenu ohromných peněžních sankcí a to doživotně. Vsadím se, že až to za 5 let budou přepočítávat a stanovovat čtvrtinu života v důchodu, započítají tam i ty předčasné doby. Takže se nakonec bude chodit v 70 letech stejně.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Novinky e-mailem

    Chcete od nás dostávat tipy a informace týkající se vašeho důchodu?

    Jedenkrát až dvakrát měsíčně vám budeme zasílat zajímavé informace a články týkající se vašich důchodů. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Pokud se budete chtít kdykoliv v budoucnosti odhlásit z odběru těchto informací, můžete tak kdykoliv učinit v patičce e-mailu.
  • Nejnovější příspěvky