KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY KLIENTŮ

 Podívejte se na konkrétní příklady lidí, kteří se na nás obrátili.

Každá kategorie má svá specifika a pro každou má naše "ZPRÁVA" jiný přínos.

1. LIDÉ, JIMŽ ZBÝVÁ 1 ROK DO PENZE

MUŽ 62 let

Zaměstnanec s vyššími příjmy. Nárok na důchod v prosinci roku 2016. Žádost o IOLDP zaslána na ČSSZ v červnu 2016.

Za 20 let v důchodu 252 240 Kč navíc.

2. LIDÉ, JIMŽ ZBÝVÁ DO PENZE 6 AŽ 1 ROK

ŽENA 56 let

Zaměstnanec s průměrným příjmem. Nárok na důchod v dubnu 2021. Žádost o IOLDP zaslána na ČSSZ v lednu 2016.

Za 20 let v důchodu 261 120 Kč navíc.

3. LIDÉ VE VĚKU 18 - 55 LET

MUŽ 39 let

Zaměstnanec s nadprůměrným příjmem. Nárok na důchod v roce 2043. Žádost o IOLDP zaslána na ČSSZ v květnu 2015.

Za 20 let v důchodu 1 296 000 Kč navíc.

4. OSVČ - nejohroženější skupina

MUŽ 45 let

Dříve OSVČ, od roku 2002 zaměstnanec s vysokými příjmy, od roku 2012 osoba bez zdanitelných příjmů. Nárok na důchod v roce 2036. Požádal ČSSZ o svůj IOLDP v září 2015.

Za 20 let v důchodu 4 080 000 Kč navíc.

5. LIDÉ VE VĚKU 15-25 LET

STUDENT 15 let , OTEC 42 let

Student střední a později vysoké školy. Otec OSVČ s vysokými příjmy (vyměřovacími základy). Otec požádal ČSSZ o svůj IOLDP v únoru 2016.

Otec získá snížením odvodů z příjmů 125 000 Kč navíc.

O možnosti kontroly a optimalizace penze jsem se dozvěděl od přátel a tuto možnost jsem uvítal. Celý proces považuji za příkladný a to jak z pohledu vzájemné komunikace s poradci tak i konečného výsledku. Nejvíce oceňuji provedení kontroly všech potřebných podkladů pro kalkulaci penze a rady, jakým způsobem chybějící doklady obstarat. Přínosem je pro ně i zpracování návrhů na optimalizaci odvodů do sociálního systému. Tuto službu považuji za velice užitečnou a doporučil bych ji všem dalším zájemcům.
Mgr. René Pohanka, 48 letpodnikatel
Zprávu a aktuálním stavu důchodového pojištění jsme důkladně prostudovali a naše hodnocení - je výborná. Vše je popsáno a vysvětleno velmi srozumitelně, včetně doporučení jaké doklady doložit na ČSSZ. Jsem přesvědčena, že bez vyjasnění výpočtu penze a možností, které nám ještě přinášejí další léta naší pracovní činnosti, bych neuměla udělat rozhodnutí, která nám přinesou větší finanční výhody. Děkuji za skvělou práci.
Jiřina LněníčkováE S L, a.s. /spolumajitelka firmy
Díky zprávě o aktuálním stavu důchodového pojištění a doporučením v ní se můj důchod může znatelně zvýšit, na což bych sám nepřišel. Ověřil jsem si na sobě, že úřední evidence nemusí být v pořádku ani u lidí, kteří nestřídají často zaměstnání či školy. Profesionalita služby i samotného poradce jsou na vysoké úrovni.
Ing. Ivan Kovář, 63 letfacility manager
Myslím si, že vypracování této zprávy je v současné době dobrý nápad. V době kdy vám ČSSZ nezaeviduje spoustu odpracovaných let, aniž by jste o tom věděli. Jsem ve věku kdy by mě nenapadlo pomyslet na důchod, natož si žádat výpis z ČSSZ. Projekt penze mi pomohl otevřít oči a ve spoustě těchto problémových věcech poradit, jak mám co udělat a k čemu jak přistoupit. Zpracování důchodové zprávy bych rozhodně doporučila v dnešní době všem lidem a to již v brzkém věku.
Libuše Strakováúřednice
Z detailů zprávy, která je zpracována velice obsáhle jsem zjistil pro mne velice důležitou informaci, kdy je nejvhodnější přesný den mého odchodu do důchodu. Překvapilo mne, že je pro mne vhodné s odchodem do důchodu počkat o dalších 40 dnů, protože se mi tím zvýší důchod o 282,-Kč měsíčně, než kdybych šel do důchodu přesně v termínu. Mám tedy jasno, jak mám postupovat, abych nepřišel zbytečně o část svého důchodu. Děkuji.
Josef Sabaš, 62 letzaměstnanec
Analýza, kterou jsem získal od společnosti Freedom v oblasti důchodové penze byla zásadní a velmi klíčová, pro mé další plánování v této oblasti. Měl jsem možnost si mnoho věcí dát do pořádku a byl jsem upozorněn na fakta, o kterých jsem neměl ani potuchy. Proto patří firmě a jejím pracovníkům velký díky za tuto velmi potřebnou a důležitou službu. Přeji mnoho spokojených klientů
Ing. Pavel Železník , 52 letpodnikatel
Především jsme si zatím ani já, ani manželka neuvědomili potřebu řešit otázku penze zhruba 20 let před tím, než tato skutečnost nastane. Což se týká velmi pravděpodobně většiny lidí. Dále jsme byli (nemile) překvapeni nedostatky v dokumentaci, podle kterých správa socíalního zabezpečení vypočítává výši penze. Proto nám analýza penze umožnila jednak identifikovat tyto nedostatky, a také pomoci je vyrešit. A to v předstihu, v době kdy je jesště relativně jednoduché doplnit případné mezery. Ať už se týkají minulého zaměstnavatele, nebo školní docházky. Což byly u nás hlavní příčiny.
R.Schottl, 44 letmanažer v nadnárodní společnosti
Díky této analýze se mi podařilo snížit počet neevidovaných dní v rámcí důchodového pojištění z děsivých 2069 dní na pouhých 41, ať už šlo o nezaevidovanou školní docházku nebo pochybení zaměstnavatele, kde mi chyběla evidence celého jednoho odpracovaného roku. A velmi důležité pro mne bylo i doporučení a návrhy, jak optimálně překlenout období do nároku na důchod. Smysluplná analýza, děkuji za ni.
Ing. Luděk Dvořák, MBA, 40 letobchodní ředitel
Ač bývám obecně k nabídkám finančních poradců skeptický, neboť ne všichni sledují primárně nejlepší zájem svých klientů, pak v tomto případě musím uznat, že by tento produkt měli vyzkoušet všichni. V mém případě stačí odeslat pár listin na ČSSZ a důchod se mi navýší měsíčně o cca 4.000,- Kč. V případě, že budu důchod pobírat 20 let, pak částka, kterou mi tento projekt zachránil, je cca 1 mil. korun. Všem děkuji za ochotu a profesionální přístup.
Mgr. Jan Skotnica, 30 letMajitel advokátní kanceláře