V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI

Pomůžeme vám zorientovat se v problematice zákona o důchodovém pojištění a ukážeme vám co máte udělat proto, abyste nepřišli zbytečně o část vašeho státního důchodu, na který máte skutečně nárok.

Zkontrolujeme vám evidenci ČSSZ a pomůžeme vám udělat maximum při odstranění případných neevidovaných období, jenž negativně ovlivňují výši důchodu.

Současně vám poradíme, jak se vyvarovat nevratných chyb během produktivního života, které mohou snížit váš důchod. A nakonec se s vámi podělíme o znalosti jak co nejlépe načasovat odchod do důchodu, aby váš důchod byl co nejvyšší.

A to vše vám přehledně a srozumitelně zpracujeme do komplexní

ZPRÁVY O AKTUÁLNÍM STAVU DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

JAK TO KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ

 • 1
  Aktuální data z ČSSZ
  Požádáme za vás Českou správu sociálního zabezpečení o váš aktuální Informativní list důchodového pojištění (IOLDP).
 • 2
  Kontrola doby pojištění
  Na základě aktuálního IOLDP provedeme kontrolu doby pojištění evidované u ČSSZ a v případě nezaznamenaných dob pojištění vám poradíme, jak je doplnit a jak postupovat při jejich prokazování.
 • 3
  Orientační výpočet důchodu
  Na základě získaných údajů vám spočítáme výši vašeho starobního důchodu na úrovni letošního roku.
 • 4
  Analýza faktorů ovlivňujících váš důchod
  Zpracujeme vám analýzu faktorů, které ovlivňují výši vašeho důchodu, modelaci vlivu těchto faktorů na budoucí výši vašeho důchodu a návrh opatření k získání co nejvyššího státního důchodu.
 • 5
  Optimální postup při odchodu do důchodu
  A na závěr vám navrhneme optimální postup při odchodu do starobního důchodu. Vypočítáme vám nejvhodnější okamžik odchodu do důchodu na základě porovnání jednotlivých variant (předčasný důchod, přesluhování, předdůchod, evidence na úřadu práce, dočasná pracovní neschopnost či dobrovolné důchodové pojištění.
Díky zprávě PJJN a doporučením v ní se můj důchod může znatelně zvýšit, na což bych sám nepřišel.
Ing. Ivan Kovář, 63 letfacility manager
Jsem přesvědčena, že bez vyjasnění výpočtu penze a možností, které nám ještě přinášejí další léta naší pracovní činnosti, bych neuměla udělat rozhodnutí, která nám přinesou větší finanční výhody. Děkuji za skvělou práci.
Jiřina LněničkováESL,a.s. spolumajitelka firmy

I VY MŮŽETE ZÍSKAT VYŠŠÍ DŮCHOD

OBJEDNEJTE SI SVOJI VLASTNÍ ZPRÁVU A ZÍSKEJTE STRATEGICKÉ INFORMACE A NÁVODY,

DÍKY KTERÝM BUDE VAŠE PENZE BOHATŠÍ.

 

CO VŠE NAJDETE VE VAŠÍ DŮCHODOVÉ ZPRÁVĚ

 • 1
  aktuální výši vašeho důchodu na základě evidence ČSSZ
 • 2
  výpočet důchodu, na který máte skutečně nárok
 • 3
  seznam opatření k odstranění nedostatků snížujících váš důchod
 • 4
  prognózu vývoje vašeho důchodu v závislosti na budoucí výdělečné činnosti
 • 5
  návrh nejvýhodnějšího data odchodu do důchodu, abyste neztratili rok pojištění
 • 6
  návod, jak se vyhnout snížení důchodu v případě poklesu příjmů v předdůchodovém věku
 • 7
  návod, jak odejít až o 5 let dříve do důchodu, aniž by se vám snížil důchod
 • 8
  vyhodnocení, zda vaše odvody na sociální pojištění nepřekročily efektivní hranici (pro OSVČ)
 • 9
  návod, jak zvýšit důchod sobě a svým rodinným příslušníkům (pro OSVČ)
 • 10
  návod, jak zajistit vašim dětem až o 25% vyšší procentní výměru důchodu, aniž by vás stálo peníze (pro OSVČ)