V Česku je skoro 425 000 invalidních důchodců. Čtvrtina z nich kvůli duševnímu onemocnění.

Náš důchodový systém to nejsou jen starobní důchody vyplácené po odchodu do penze, ale také důchody invalidní a pozůstalostní. A jejich význam a podíl na celkově vyplácené částce z důchodového pojištění stále roste. Velký podíl na tom mají invalidní důchody.

Z poklidného, dopředu naplánovaného života se totiž během chvíle může stát zcela jiný příběh. Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. A invalidita je jednou z životních situací, která se v Česku týká více než 424 000 lidí, kteří podle údajů ČSSZ pobírali v loňském roce invalidní důchod.

 

Co je invalidita

Invalidita je bezesporu složitá životní situace. Z pohledu zákona je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu, a to alespoň o 35%. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. U I. stupně invalidity jde o pokles pracovní schopnosti minimálně o 35%, u II. stupně nejméně o 50% procent a u III. stupně invalidity minimálně o 70%.

 

Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinnou invalidity

Nedá se říci, že by existovala závislost mezi nebezpečností povolání a četností a stupněm přiznané invalidity. Naopak. V poslední době se invalidita týká i na první pohled bezpečných oborů. Mohou za to především neduhy dnešní doby jako stres a celkové přetížení.

I proto byla již čtvrtina invalidních důchodů v loňském roce vyplácena kvůli duševním chorobám a poruchám chování, což představuje cca 100 000 invalidních důchodců. A jejich počet neustále roste, před pěti lety to byla pouze pětina všech přiznaných invalidních důchodů. Statistiky ukazují, že s nějakým duševním onemocněním se setkal každý pátý Čech a duševní poruchy a poruchy chování jsou dnes druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu.

 

Co říkají statistiky

Invalidních důchodů prvního stupně bylo před dvěma lety 163 920, z toho kvůli duševním poruchám 22.699. Více než 69 procent těchto důchodů připadlo na ženy. Více než tři čtvrtiny byly přiznány pro afektivní a neurotické poruchy, u mužů tvořily tyto diagnózy asi polovinu. Dalšími častějšími důchody byly mentální retardace nebo schizofrenie a poruchy s bludy.

Na druhý stupeň invalidního důchodu v roce 2016 dosáhlo 71 031 lidí, z toho 11 500 psychicky nemocných. Nejčastějšími příčinami byly schizofrenie a poruchy, u žen je měly společně až 65 procent a u mužů 52 procent.

Třetí stupeň invalidního důchodu pobíralo 190 837 lidí, tj skoro 45% všech invalidních důchodů. Kvůli psychickým nemocem byl přiznán u téměř 65 000 lidí. Přibližně pětina mužů i žen ho pobírala kvůli mentální retardaci, asi 45% kvůli afektivní poruše, schizofrenii nebo bludům.

 

Jsem příliš mladý, to se mě netýká

To je naprosto zkreslená představa. Invalidita může člověka potkat v každém věku. A psychické onemocnění není výjimkou. Pak je důležité mít jistotu, že důchod, který vám ČSSZ vypočítá bude správný a bude odpovídat výši, na kterou máte skutečně nárok. Ukazuje se totiž, že díky chybám v evidenci ČSSZ Češi dostávají až o 10% nižší důchody, než by měli dostávat. Abyste měli jistotu, že to není váš případ, je potřeba v prvé řadě požádat ČSSZ o výpis z vašeho důchodového účtu, tzv. IOLDP (informativní list důchodového pojištění) . Jak jej získat, vyplnit a kam odeslat najdete v krátkém návodu, který najdete na našich stránkách http://ceskapenze.cz/neverejne/stazeni-ioldp/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Novinky e-mailem

    Chcete od nás dostávat tipy a informace týkající se vašeho důchodu?

    Jedenkrát až dvakrát měsíčně vám budeme zasílat zajímavé informace a články týkající se vašich důchodů. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Pokud se budete chtít kdykoliv v budoucnosti odhlásit z odběru těchto informací, můžete tak kdykoliv učinit v patičce e-mailu.
  • Nejnovější příspěvky