MAJITEL FIRMY

MUŽ - 50 let

Majitel firmy, nadprůměrný vyměřovací základ, 1 dítě do 15 let

Min. 1 150 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu).

 
Doporučené kroky a přínosy Komplexní zprávy Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 985 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 165 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 1 150 000 Kč
 
Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu   s výdělečnou činností při snížení příjmů 189 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce  421 000 Kč
3) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod 988 000 Kč
4) "Přeskuhování" s cílem získat další rok pojištění 57 000 Kč
5) Optimalizace odměn (příjmů) ve vlastní firmě 1 405 000 Kč