OSVČ
Předchozí článek

MUŽ 35 let

OSVČ, minimální vyměřovací základ, 1 dítě do 15 let.

Min. 588 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu).

Doporučené kroky a přínosy Komplexní zprávy Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 565 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 23 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 588 000 Kč
 
Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce 184 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod 520 000 Kč
3) "Přesluhování" s cílem získat další rok pojištění  25 000 Kč
4) Optimalizace vyměřovacího základu OSVČ 826 000 Kč
5) Včasné řešení důchodového pojištění dítěte - studenta 1 081 000 Kč