OSVČ
Další článek

MUŽ 43 let

OSVČ, vysoký vyměřovací základ, 1 dítě do 15 let

Min. 1 127 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu).

 
Doporučené kroky a přínosy Komplexní zprávy Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 1 112 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 15 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 1 127 000 Kč
 
Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu   s výdělečnou činností při snížení příjmů 283 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce  564 000 Kč
3) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod 1 235 000 Kč
4) "Přesluhování" s cílem získat další rok pojištění 75 000 Kč
5) Přechod ze sampostatné výdělečné činnosti na spol. s r.o. 2 778 000 Kč