ZAMĚSTNANEC
Předchozí článek

MUŽ 39 let

Zaměstnanec s průměrným příjmem, 1 dítě do 15 let.

Min. 908 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu).

 
Doporučené kroky a přínosy Komplexní zprávy Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 782 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 126 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 908 000 Kč
 
Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce 326 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod 316 000 Kč
3) Přesluhování s cílem získat další rok pojištění  67 000 Kč
4) Včasné řešení důchodového pojištění dítěte - studenta 123 000 Kč