ZAMĚSTNANEC
Další článek

MUŽ 46 let

Zaměstnanec s vysokým příjmem, 1 dítě do 15 let.

Min. 1 466 000 Kč navíc (za 20 let v důchodu)

Doporučené kroky a přínosy Komplexní zprávy Přínos za 20 let v důchodu
1) Včasné doplnění neevidovaných dob důchodového pojištění 1 414 000 Kč
2) Nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu 52 000 Kč
FINANČNÍ PŘÍNOS CELKEM 1 466 000 Kč
 
Alternativní přínosy zprávy v závislosti na volbě řešení klientem Přínos za 20 let v důchodu
1) Čerpání předdůchodu v souběhu s evidencí na úřadu práce 830 000 Kč
2) Čerpání předdůchodu v souběhu s výdělečnou činností při poklesu příjmů 520 000 Kč
3) Čerpání předdůchodu versus předčasný starobní důchod 1 905 000 Kč
4) „Přesluhování“ s cílem získat další rok pojištění 123 000 Kč
5) Včasné řešení důchodového pojištění dítěte - studenta 1 081 000 Kč