HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ
Předchozí článek

Jiřina Lněníčková

E S L, a.s. /spolumajitelka firmy

Zprávu a aktuálním stavu důchodového pojištění jsme důkladně prostudovali a naše hodnocení - je výborná. Vše je popsáno a vysvětleno velmi srozumitelně, včetně doporučení jaké doklady doložit na ČSSZ. Jsem přesvědčena, že bez vyjasnění výpočtu penze a možností, které nám ještě přinášejí další léta naší pracovní činnosti, bych neuměla udělat rozhodnutí, která nám přinesou větší finanční výhody. Děkuji za skvělou práci.