JAK MŮŽETE POŽÁDAT O IOLDP

JAK MŮŽETE POŽÁDAT O IOLDP

1) PÍSEMNÁ ŽÁDOST
 

Je to jednoduché. Stáhněte si oficiální formulář ČSSZ, do kterého vyplňte své jméno, příjmení (ženy včetně rodného příjmení), rodné číslo a adresu, kam chcete své IOLDP zaslat. 

Do 14 dní byste měli mít své IOLDP doma.

Vyplněnou a podepsanou Žádost odešlete poštou na adresu:


ČSSZ
Odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5

 

STÁHNOUT formulář ŽÁDOSTi O IOLDP


2) ŽÁDOST PROSTŘEDNICTVÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Vyplněnou žádost pošlete datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3;


Přejít na přihlášení do datové schránky