osvč
Předchozí článek Další článek

Důchody se nezvyšují od ledna 2020 všem stejně

(25.9.2019) Freedom Financial Services

Všechny státní důchody se od lednové splátky budou automaticky valorizovat. Zvýšení důchodů se bude u většiny starobních důchodců pohybovat v rozmezí 700 až 1 000 Kč. Důchod se tedy druhý rok po sobě značně navýší. Jak si lze zvýšení důchodu spočítat?

Nárok na valorizaci státního důchodu od lednové splátky v roce 2020 mají všichni občané, kterým bude státní důchod přiznán do konce roku 2019. Zvyšování se tedy týká například i penzí přiznaných třeba v roce 2009, stejně jako těch v letošním roce. „Pro nárok na valorizaci důchodu není rozhodující, kdy byl během roku 2019 státní důchod přiznán. I důchody přiznané koncem prosince letošního roku se budou valorizovat v plné výši,“ vysvětluje Matouš Hruška z tiskového odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

Zvyšují se všechny státní důchody
Nárok na státní valorizaci mají všichni příjemci státního důchodu, tedy příjemci starobních důchodů, invalidních důchodů i pozůstalostních důchodů. Pro zvýšení státního důchodu formou valorizace není potřeba vyplňovat žádné formuláře, důchody se zvyšují automaticky. V plné míře se bude tedy měsíční penze valorizovat i příjemcům předčasného starobního důchodu. „Aktuálně si čím dál více penzistů ke svému důchodu přivydělává, žádný vlastní příjem důchodce či lepší finanční situace přitom není důvodem, proč by se měl státní důchod zvyšovat méně, než činí legislativní valorizace,“ sděluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 
Zvyšuje se základní i procentní výměra
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejnou a v roce 2019 činí 3 270 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Pro rok 2020 se základní výměra důchodu zvyšuje o 220 Kč na 3 490 Kč a procentní výměra o 5,2 % a o 151 Kč. Procentní výměra důchodu se tedy zvýší všem o 151 Kč stejně, ale zvýšení o 5,2 % je individuální a v korunách stoupne lidem s vyšším důchodem více. „Průměrný důchod k červnu letošního roku ve výši 13 408 korun se tedy zvýší o 899 korun na 14 307 korun. Podprůměrný důchod ve výši 8 000 korun se zvýší ‚jen‘ o 617 korun na 8 617 korun,“ vypočítává Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která radí lidem, jak získat od státu maximální důchod.
 
Zvýšení důchodu nepřináší žádné daňové starosti
Naprostá většina penzistů nemá žádné daňové starosti se svým důchodem. Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pro účely zdravotního pojištění jsou penzisté státními pojištěnci. Pouze z nadstandardních penzí se může platit daň z příjmu fyzických osob, neboť dani z příjmu podléhá roční důchod nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Nová výše minimální mzdy je každoročně stanovena nařízením vlády ke konci předešlého roku. „Za rok 2019 podléhá dani z příjmu fyzických osob důchod nad 480 600 korun, nicméně málokterý důchodce dosáhne na měsíční důchod nad 40 050 korun,“ doplňuje Gabriela Ivanco.