MAJITEL FIRMY

Bedřich (46 let)

Ženatý, 2 děti mladší 10 let. Lékař, majitel firmy.

Starobní důchod o 4 655 Kč/měs. vyšší.
Další zvýšení starobního důchodu o 1 411 Kč/měs. díky doplacení pojištění.
Renta v penzi o 2 255 Kč vyšší díky optimalizaci mzdových nákladů.


 

Příběh klienta

Pan Bedřich má 45 let, s manželkou vychovávají 2 děti. Po gymnáziu nastoupil na vysokou školu. Po ukončení studií založil se svou ženou firmu, která zaštiťuje jejich lékařskou praxi. Audit svého důchodového zabezpečení si u nás objednal po obdržení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) kde zjistil, že ČSSZ neeviduje všechny doby pojištění a chybí mu některé záznamy.


Jak jsme postupovali

Pan Bedřich si nechal zaslat IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) podle návodu, který jsme mu poskytli. Podle aktuálního IOLDP jsme po telefonu společně vyplnili náš interní dotazník k doplnění dat z IOLDP. Narazili jsme přitom na to, že si pan Bedřich není jistý daty ukončení některých studií. Po dodatečném doplnění těchto údajů jsme mohli začít s výpočty a zpracováním auditu.
 
 

Rozsah auditu a zjištění

Dle našeho doporučení si pan Bedřich nad rámec Základního auditu objednal moduly č. 1, 2 a 4, které obsahují návod k dokládání chybějících dob pojištění a analýzu, jak se vyplácení aktuálně vysoké mzdy odrazí na výši konečného důchodu. Pana Bedřicha také zajímalo, jak by se jeho důchod snížil v případě, že by si hrubou mzdu snížil na optimální hranici z pohledu v odvodů na sociální pojištění.
 
1. NEZAZNAMENANÁ DOBA STUDIA
V případě pana Bedřicha v jeho IOLDP chybělo studium jak na střední, tak i na vysoké škole. Jeho doplněním se celková doba pojištění zvýšila o 8 roků a 8 dnů. Tím došlo ke zvýšení starobního důchodu (na úrovni aktuálního roku) z původních 17 103 Kč na 21 758 Kč. Tzn. o 4 655 Kč měsíčně. Část studií bohužel nebylo možné započítat, protože po 18. narozeninách studoval déle než šest let. Tuto nezapočtenou dobu studia si ale může zpětně kdykoliv doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění. Doplacením celého období může dosáhnout dalšího zvýšení starobního důchodu až o 1 411 Kč měsíčně. Kromě toho by se doplnění chybějících studií a doplacení jejich části pozitivně projevilo také na zvýšení ostatních důchodů. Konkrétně u invalidního důchodu 3. stupně o 8 502 Kč měsíčně, u vdovského důchodu o 4 251 Kč a u sirotčího důchodu o 3 401 Kč měsíčně.
 
2. MOŽNÝ VÝVOJ STAROBNÍHO DŮCHODU KLIENTA
Na úrovni letošního roku jsou důchodové nároky pana Bedřicha mírně nadprůměrné. Potenciálně může do dosažení důchodového věku získat až 48 let doby důchodového pojištění, což je velmi pozitivní. Pokud však nedoplatí část studia po limitu 6 let, bude jeho celková doba pojištění činit 45 let. Modelový výpočet vývoje konečného starobního důchodu ukázal, že pokud bude nadále pokračovat ve vyplácení si nadprůměrné mzdy kolem 50 000 Kč, bude se jeho starobní důchod nadále zvyšovat, ale nijak výrazně (pouze o cca 308 Kč).
 
3. OPTIMALIZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ
S ohledem na výši platu, který si pan Bedřich vyplácí, činí odvody na sociální pojištění 15 800 Kč měsíčně. Jak ukázal modelový výpočet, pokud bude tuto částku odvádět ještě 18 let, jeho konečný důchod se zvýší pouze o 308 Kč. Je tedy zřejmé, že vysoké platby důchodového pojištění mu do budoucna výrazné zvýšení důchodu nezajistí. Jako majitel firmy si může nastavit výši svého příjmu tak, aby zbytečně neplatil vysoké důchodové pojištění, které se mu stejně nijak neprojeví na výši starobního důchodu. Proto jsme panu Bedřichovi představili možnosti optimalizace mzdových nákladů a odvodů, které povedou ke zvýšení jeho příjmů v penzi minimálně o 2 255 Kč.