Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

Odejít do důchodu letos nebo až v roce 2023? Správným načasováním získáte důchod vyšší o tisíce

8.10.2022 | Ing. Jiří Šafařík, Bc. Jiřina Holubová

Odchod do důchodu považuje většina lidí za okamžik, nad kterým není potřeba nijak zvlášť přemýšlet a plánovat jej. Díky neznalosti a nepozornosti ale můžete přijít zbytečně o stovky i tisíce korun měsíčně. Pokud se chystáte odejít do důchodu v příštím roce, zpozorněte. Vyplatí se vám totiž zažádat si o důchod ještě letos, byť by měl být předčasný.

Pro skupinu lidí, kteří do konce letošního roku dosáhnou důchodového věku, ale ještě jim nebyl přiznán starobní důchod, je klíčové vědět, zda bude výhodnější nechat si spočítat důchod na úrovni roku 2022 a od ledna 2023 již pobírat takto vypočítaný důchod navýšený o příslušnou valorizaci, nebo raději pár týdnů počkat a zažádat si o přiznání důchodu až v roce 2023 dle výpočtu platného pro rok 2023. Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku až v roce 2023 a nebyl jim přiznán předčasný starobní důchod mají rovněž dvě možnosti, a to požádat o řádný starobní důchod v době, kdy jim na něj vznikne nárok. tzn. v roce 2023, anebo zažádat ještě v roce 2022 o předčasný starobní důchod.

Na stole je tedy klíčová otázka: Je lepší důchod přiznaný v roce 2022 s nárokem na valorizaci od ledna 2023, nebo důchod přiznaný až v roce 2023 s novým výpočtem?

Nebudeme dlouho napínat a hned na tuto otázku dáme jednoznačnou odpověď: Výrazně výhodnější (tzn. výrazně vyšší) je důchod přiznaný v roce 2022 než důchod přiznaný v roce 2023. Je tomu tedy přesně naopak než před rokem, tzn. na přelomu let 2021 a 2022. Důvodem jsou především dvě mimořádné valorizace v letošním roce, které se týkají všech jak dosud přiznaných důchodů, tak i důchodů, které budou teprve přiznány do konce roku 2022.
 

CO TEDY DĚLAT?

Pokud jste dosáhli nebo dosáhnete svého důchodového věku v roce 2022 požádejte o přiznání řádného starobního důchodu nejpozději ke dni 31. 12. 2022. Není však nutné se rozhodnout do konce letošního roku. O přiznání řádného starobního důchodu lze požádat i zpětně (nejpozději však do pěti let, neboť nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let od dne, za který důchod náleží). Váš důchod Vám bude stanoven na základě výpočtu platného pro rok 2022 a ihned bude dvakrát mimořádně valorizován. Další valorizaci očekávejte od 1. ledna 2023. Odložení přiznání starobního důchodu na rok 2023 by znamenalo znatelně nižší důchod, jak si ukážeme dále.

Pokud Vám vznikne nárok na řádný starobní důchod nejdříve v roce 2023 tak neváhejte požádat do konce roku 2022 o předčasný starobní důchod a jste-li účastni důchodového pojištění (tzn. odvádíte pojistné) požádejte o odložení výplaty důchodu a pokračujte dál ve výdělečné činnosti nejlépe až do vzniku nároku na řádný starobní důchod (tzn. do dosažení důchodového věku při splnění potřebné doby pojištění). Na žádost Vám bude výše předčasného starobního důchodu přepočtena (budou „smazány sankce“ za předčasnost) a vy získáte vyšší plný důchod z roku 2022, valorizovaný od ledna 2023. Budete na tom tedy stejně jako ti, kterým vznikl nárok na řádný starobní důchod v roce 2022.
 

KOLIK MOHOU ČINIT ROZDÍLY V DŮCHODECH?

Jak bylo výše uvedeno, rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2022 a nově vypočítanými důchody v roce 2023, budou nezvykle vysoké. Je však třeba upozornit, že údaje pro průměrné důchody jsou často zavádějící. Neříkají nic o tom, jaký je skutečný rozdíl u nízkých důchodů, u důchodů průměrných, nadprůměrných nebo dokonce u důchodů velmi vysokých. Pojďme se na tyto rozdíly podívat.

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, jsou pro srovnání zvoleny varianty výpočtu právě podle výše příjmů (konkrétně podle tzv. osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz). Doba pojištění byla zvolena v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.
SD = starobní důchod
 
Pro jednotlivé úrovně započitatelných příjmů jsou spočítány výše starobních důchodů přiznané v roce 2022 včetně dvou mimořádných valorizací. Tyto důchody budou od 1. ledna 2023 valorizovány (základní výměra se zvýší o 140 Kč na 4040 Kč a procentní výměra se zvýší o 5,1 %). Takto valorizované důchody z roku 2022 lze porovnat se starobními důchody nově vypočtenými podle parametrů výpočtu pro rok 2023.

Ve všech šesti případech je starobní důchod přiznaný v roce 2022 po následné valorizaci v lednu 2023 významně vyšší než starobní důchod přiznaný v roce 2023. I u nejnižšího příjmu rozdíl přesahuje jeden tisíc korun měsíčně. Logicky, s rostoucí výší důchodu rozdíl mezi oběma důchody roste, a to až na více než 5 tisíc korun u nejvyššího uvedené příjmu. Za 20 let života v penzi představují uvedené důchody roku 2023 ztrátu od 250 tisíc korun do 1 milionu 300 tisíc korun. A to bez započítání vlivu inflace a budoucího růstu mezd, a tím i valorizací důchodů. Naopak důchody přiznané do konce roku 2022 včetně předčasných s odkladem výplaty budou přínosem (ziskem) oproti důchodům přiznaným v roce 2023.

Uvedená fakta jasně dokazují, že se nevyplatí otázku správného načasování starobního důchodu podceňovat. Pokud budete chtít se správným načasováním odchodu do důchodu pomoci, rádi vám pomůžeme. Spočítáme vám obě varianty a ukážeme vám finanční rozdíly obou variant. Stačí vyplnit kontaktní formulář ZDE a my se vám ozveme.