OSVČ
Předchozí článek

Milena (62 let)

Rozvedená, 2 dospělé děti. Soukromá advokátní praxe (OSVČ).

Starobní důchod o 4 123 Kč/měs. vyšší. 
Po rozporování rozhodnutí ČSSZ důchod zvýšen o 372 Kč/měs. 

Příběh klienta

Paní Milena se na nás obrátila v roce 2021 prostřednictvím webových stránek. Primárně měla zájem o naši pomoc s určením optimálního data odchodu do důchodu. Nárok na starobní důchod jí vzniknul již v roce 2019, ale teprve teď začala přemýšlet nad tím, jestli by neměla svou právní praxi ukončit a začít si užívat zaslouženého důchodu.

Jak jsme postupovali

Abychom jí mohli poskytnout doporučení na míru, museli jsme nejdříve zkontrolovat její doby pojištění. Proto jsme požádali ČSSZ o zaslání IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění). Žádost byla odeslána klasicky poštou, za cca dva týdny jsme měli IOLDP k dispozici. Následně jsme telefonicky vyplnili během necelých 30 minut náš interní Dotazník k doplnění údajů z IOLDP, díky kterému získáme informace, které ČSSZ v evidenci chybí. 
 

Rozsah auditu a zjištění

Paní Milena si objednala Základní audit a k němu příplatkové moduly Komplexního auditu č.1 a č.3. Pojďme se podívat, co všechno audit odhalil, jaká opatření jsme navrhli a co náprava jednotlivých chyb v evidenci ČSSZ a nedostatků paní Mileně nakonec přinesla.

1. CHYBĚJÍCÍ DOBA STUDIA A PÉČE O DĚTI

Z IOLDP a našeho Dotazníku vyplynulo, že ČSSZ nemá v evidenci doby jejích studií, a to jak na střední, tak na vysoké škole. Rovněž bylo nutné doplnit doby péče o děti. Po doplnění všech chybějících údajů se starobní důchod na úrovni roku 2019 podařilo navýšit z původních 17 823 Kč/měs. na 21 946 Kč/měs. Došlo tak k navýšení starobního důchodu o 4 123 Kč měsíčně.

2. STANOVENÍ IDEÁLNÍHO DATA ODCHODU DO DŮCHODU

Po kontrole doby důchodového pojištění a doplnění chybějících dob jsme se mohli pustit do toho, co paní Milenu zajímalo nejvíc. A to, ke kterému datu má požádat o důchod, aby byl její důchod co nejvyšší. Kladla si důležité otázky - má požádat o důchod zpětně (říjen 2019), nebo k aktuálnímu datu (leden 2021)? Vypracovali jsme pro ni několik řešení její situace a porovnání možných variant odchodu do důchodu.

Hned ze začátku bylo jasné, že požádat o důchod ke zvolenému datu v roce 2021 bude pro ni nevýhodné, návratnost tohoto kroku by byla cca 18 let, teprve poté by začala na „přesluhování“ profitovat. Parametry výpočtu důchodů v roce 2021 jsou obecně nevýhodné. Nejvyššího důchodu by dosáhla při žádosti o důchod k datu v říjnu 2020, ale zároveň by přišla o důchody, které by mohla pobírat od října 2019 do října 2020 (270 tisíc Kč). Návratnost tohoto řešení by byla cca 11,3 roku.

Jak se ukázalo, každá varianta má své plusy a mínusy. Paní Milena se nakonec rozhodla, že požádá o důchod k datu dosažení jejího důchodového věku (tzn. 2 roky zpětně, od října 2019). Zpětně jí bude doplaceno cca 360 tisíc Kč.
 

Závěr

Když paní Mileně konečně dorazilo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu od ČSSZ, byla nemile překvapena. Konečný přiznaný důchod byl o 372 Kč nižší než námi spočítaný. Proto se na nás opět obrátila, abychom rozhodnutí ČSSZ a výši přiznaného starobního důchodu zrevidovali. Při kontrole jsme odhalili, že v osobním listu důchodového pojištění (upravené IOLDP pro účely rozhodnutí) bylo více tzv. souběhů (dvě výdělečné činnosti, které probíhají zároveň) a v důsledku toho jí nebyly započteny některé vyloučené doby. Klientka byla poučena, jakým způsobem může požádat o opětovné vyloučení těchto dob. Po několika týdnech jí bylo doručeno nové rozhodnutí o přiznání důchodu, tentokráte již se správnou výší důchodu, který jsme vypočítali, to znamená o 372 Kč měsíčně vyšším.

Celkový přínos Auditu státního důchodového zabezpečení tedy činí 4 123 Kč měsíčně navíc. Současně jsme paní Mileně umožnili se objektivně rozhodnout, ke kterému datu má požádat o přiznání starobního důchodu. Zpětně jí bylo doplaceno 360 000 Kč. 

Svůj Audit státního důchodového zabezpečení si můžete objednat ZDE.