ZAMĚSTNANEC
Další článek

Josef (54 let)

Ženatý, 2 nezletilé děti. Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě.

Starobní důchod o 2 391 Kč/měs. vyšší
Zvýšení invalidního důchodu o 3 958 Kč/měs. vyšší
Zvýšení pozůstalostních důchodů: Vdovský o 1 992 Kč a sirotčí o 1 594 Kč měsíčně.


Příběh klienta

Panu Josefovi je 54 let, s manželkou mají dvě děti ve věku 13 a 17 let. Po ukončení vysoké školy nastoupil do zaměstnání, ale několik let zkoušel také podnikat jako OSVČ. Nicméně v zaměstnání dosahoval vyšších výdělků, a proto se k němu později opět vrátil. S nadcházejícími 55. narozeninami začal pan Josef bilancovat a rozhodl se opět pro změnu profesní dráhy. Nyní zvažuje, jestli se vrátí k samostatné výdělečné činnosti, nebo založí vlastní firmu, či jen přejde k jinému zaměstnavateli. S tím ale logicky přišla obava, jak jeho rozhodnutí ovlivní jeho finanční situaci teď i v budoucnu. Z těchto důvodů se klient obrátil na nás, aby získal představu o tom, jak jednotlivé varianty ovlivní jeho nároky od státu.
 

Jak jsme postupovali

Pan Josef měl u sebe 2 roky staré IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění). Abychom však měli k dispozici co nejpřesnější údaje, požádali jsme jej o aktuální IOLDP. Poradili jsme mu, že na e-portále ČSSZ je možné si prostřednictvím bankovní identity nechat vystavit tzv. Přehled dob důchodového pojištění. Ten obsahuje údaje totožné s IOLDP. Brzy jsme měli k dispozici aktuální IOLDP, a ještě ten den jsme stihli společně vyplnit náš interní dotazník k doplnění dat z IOLDP. Podklady jsme tedy měli připravené a mohli jsme se pustit do práce.
 

Rozsah auditu a zjištění

Hlavním cílem všech výpočtů bylo, aby pan Josef získal představu o tom, jak jeho rozhodnutí může ovlivnit vývoj jeho konečného starobního důchodu, případně důchody pozůstalostní a invalidní. Proto si nechal zpracovat základní Audit státního důchodového zabezpečení, který si na naše doporučení rozšířil o moduly č. 2, 3 a 4. 
 
1. NEZAZNAMENANÉ DOBY STUDIÍ
V přehledu dob důchodového pojištění pana Josefa byla správně zaevidovaná doba studia na střední škole. Nicméně bylo nutné doplnit dobu studia na vysoké škole, která v přehledu chyběla. Po jejím doplnění se celková doba pojištění zvýšila o 3 roky a 80 dnů. Tím došlo ke zvýšení jeho starobního důchodu (na úrovni aktuálního roku) z původních 40 565 Kč na 42 956 Kč. Tzn. o 2 391 Kč měsíčně.  Kromě toho se doplnění chybějícího studia pozitivně promítlo tako do zvýšení ostatních důchodů. Konkrétně u invalidního důchodu 3.stupně o 3 985 Kč měsíčněu vdovského důchodu o 1 992 Kč a u sirotčího důchodu o 1 594 Kč měsíčně. 

2. MOŽNÝ VÝVOJ STAROBNÍHO DŮCHODU
V zaměstnání dosahoval pan Josef velmi vysokých příjmů. Výjimku tvoří jen období, kdy zkoušel podnikat jako OSVČ. Je třeba podotknout, že osobám samostatně výdělečně činným se do důchodu počítá pouze polovina daňového základu. I přesto dosáhl velmi vysokého osobního vyměřovacího základu. Rovněž může potenciálně získal vysokou dobu pojištění v délce 49 let. Dosud má totiž pouze 14 dnů neevidované doby. Tyto faktory přispěly k vysokému starobnímu důchodu pana Josefa a ten tím získal maximální starobní důchod pro získanou dobu pojištění.
 
Do nároku na starobní důchod mu zbývá 10 roků a 7 měsíců a nachází se tak v naprosto specifické situaci. Modelovými výpočty bylo zjištěno, že pokud si udrží dobu pojištění v délce 49 let, jeho starobní důchod se už nemůže snížit. Pan Josef tedy nemusí mít obavu začít znovu podnikat, nebo založit vlastní firmu. Nízké příjmy nemůžou jeho starobní důchod negativně ovlivnit. Zároveň se nemusí obávat o pokles případných invalidních, nebo pozůstalostních důchodů.  
 
Na co si pan Josef musí dát pozor jsou neevidované doby, nebo náhradní doby pojištění, které by mohly snížit jeho celkovou dobu pojištění. Každý rok doby pojištění, o který by přišel by znamenal pokles starobního důchodu o 797 Kč. Rovněž by došlo i poklesu potenciálních invalidních a pozůstalostních důchodů.

Závěr
Komplexní audit státního důchodového zabezpečení přinesl panu Josefovi překvapivé informace, které mu usnadnily jeho rozhodování ohledně budoucí kariéry. Tím, že se začal zabývat stavem svému důchodového zabezpečení a stavem evidence u ČSSZ již nyní, si ušetřil spoustu budoucích problémů. Do nároku na starobní důchod mu sice zbývá ještě 10 let, ale už teď získal řadu doporučení, kterých když se bude držet, může si zajistit velmi vysoký starobní důchod. Rovněž může také zvolnit pracovní nasazení a více se věnovat rodině a svým koníčkům, aniž by to ohrozilo jeho důchodové nároky od státu.

Pokud se mu navíc podaří doplnit chybějící studia na vysoké škole, zvýší se jeho starobní důchod o 2 391 Kč/měs., což za 20 let pobírání důchodu to dnes znamená o 573 840 Kč více peněz na život v penzi. Invalidní důchod 3.stupně se zvýšil dokonce o 3 985 Kč/měs. Pokud by se pan Josef stal nyní trvale invalidním, invalidní důchod by mu byl vyplácen až do jeho 65 let. Za těchto 10 let by to dělalo 478 200 Kč navíc do rodinného rozpočtu. Dát si věci do pořádku bude mít také pozitivní dopad na potenciální vdovský důchod manželky, který bude o 1 992 Kč měsíčně vyšší a důchod sirotčí se navýší o 1 594 Kč měsíčně. 

Investice ve výši 6 470 Kč do zpracování Komplexního auditu jeho státního důchodového zabezpečení (Základní audit + moduly č.2, 3 a 4) se mu tak vrátí během prvních dvou měsíců, kdy začne pobírat starobní důchod. A to nepočítáme se situacemi, kdy by došlo k invaliditě nebo úmrtí.