ZAMĚSTNANEC
Předchozí článek Další článek

Šimon (33 let)

Ženatý, 1 dítě 3 roky. Zaměstnanec v rodinné firmě.

Starobní důchod o 4 564 Kč/měs. vyšší.
Zvýšení invalidního důchodu o 7 679 Kč/měs.
Významné zvýšení pozůstalostních důchodů. Vdovský o 3 840 Kč a sirotčí o 3 071 Kč měsíčně.


Příběh klienta

Panu Šimonovi je 33 let, s manželkou mají dceru ve věku 3 let. Po ukončení vysoké školy nastoupil do rodinné firmy, kde je zaměstnán. O naší službě se dočetl na sociálních sítích a obrátil se na nás s požadavkem kontroly evidence u ČSSZ. To především aby měl jistotu, že mu nehrozí ztráta části invalidního důchodu a kvůli své manželce a dceři také důchodu vdovského a sirotčího. 

 

Jak jsme postupovali

Pan Šimon si o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) požádal prostřednictvím bankovní identity na e-portálu ČSSZ, kde si nechal vystavit tzv. Přehled dob důchodového pojištění. Zabralo to cca 2 minuty. Dalším krokem bylo vyplnění našeho interního dotazníku k doplnění dat z IOLDP, což jsme zvládli on-line přes ZOOM. Podklady jsme tedy měli k dispozici a mohli jsme se pustit do práce.

 

Rozsah auditu a zjištění

To, co nejvíce pana Šimona zajímalo byla otázka, jak doplnit doby studií a jaké jsou jeho možnosti s ohledem na zvýšení celkové doby pojištění (a tím i jednotlivých důchodů). Proto si nechal zpracovat základní Audit státního důchodového zabezpečení, který si rozšířil o modul č.1, který řeší analýzu záznamů v IOLDP a způsoby jejich doplnění. 
 

1. NEZAZNAMENANÉ DOBY STUDIÍ
V přehledu dob důchodového pojištění panu Šimonovi chyběly doby studií na střední i na vysoké škole. Po jejich doplnění se jeho celková doba pojištění zvýšila o 3 roky a 127 dnů. Tím došlo je zvýšení jeho starobního důchodu (na úrovni aktuálního roku) z původních 12 318 Kč na 14 360 Kč. Tzn. o 2 042 Kč měsíčně.  Kromě toho se doplnění chybějích studií pozitivně promítlo tako do zvýšení ostatních důchodů. Konkrétně u invalidního důchodu 3.stupně o 3 870 Kč měsíčně, u vdoveckého důchodu o 1 935 Kč a u sirotčího důchodu o 1 548 Kč měsíčně. 

2. DOPLACENÍ DOB STUDIÍ PO ROCE 2009
Vzhledem k faktu, že pan Šimon studoval i po roce 2009, podle zákona o důchodovém pojištění se mu od 1.1.2010 studia do doby důchodového pojištění nepočítají. Ale existuje možnost si tuto dobu doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění. V jeho případě bylo spočítáno, že pokud doplatí alespoň 3 měsíce nezapočteného studia, zvýší se jeho starobní důchod o dalších 257 Kč měsíčně. Náklady vynaložené na dobrovolné důchodové pojištění by se mu vrátily za 2 roky a 5 měsíců pobírání vyššího starobního důchodu. 

 
3. NEEVIDOVANÁ DOBA PO STUDIÍCH
Po doplnění dob studií jsme dále zjistili, že mezi jejich ukončením a zahájením zaměstnání má pan Šimon u ČSSZ neevidovanou dobu v délce cca 3 let. Tato neevidovaná doba rovněž nebyla v Přehledu dob důchodového pojištění, a pro pana Šimona byla nemilým překvapením. Výrazně totiž snižuje nejen jeho řádný starobní důchod, ale především potenciální invalidní a pozůstalostní důchody. Proč tomu tak je si můžete přečíst v článku uvedeném na našem blogu: https://ceskapenze.cz/zamestnanec/dejte-si-vcas-do-poradku-evidenci-u-cssz-zvlaste-pokud-jste-zivitelem-rodiny-vase-rodina-by-mohla-zbytecne-prijit-o-statisice-korun-od-statu

Pokud se mu tedy podaří doložit tuto neevidovanou dobu jako zaměstnání, dojde k dalšímu zvýšení jeho starobního důchodu o 2 265 Kč měsíčně. Současně se zvýší také potenciální invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně o 3 809 Kč měsíčně. Doplnění chybějící doby bude mít také pozitivní vliv na pozůstalostní důchody, kokrétně vdovský důchod se zvýší o dalších 1 905 Kč měsíčně a sirotčí důchod o 1 523 Kč měsíčně.
 


Závěr

Ačkoliv je panu Šimonovi 34 let, vyplatilo se mu zabývat se stavem svému důchodového zabezpečení a stavem evidence u ČSSZ již nyní. Jeho největším problémem jsou jednoznačně neevidované doby u ČSSZ. Starobní důchod se může zdát být daleko, ale jako manžel a otec ví, že důchodové zabezpečení není jen o starobním důchodu, ale také o důchodech, které se týkají produktivní části života a které mohou mít zásadní vliv na životní úroveň rodiny v případě jeho invalidity nebo úmrtí. 

Pokud se mu podaří doplnit všechny chybějící údaje, pak přínosy pro něj budou velmi významné a hlavně bude vědět, že nenechal nic náhodě a pro svou rodinu udělal v této oblasti maximum. Starobní důchod se mu zvýší o 4 564 Kč/měs., což za 20 let pobírání důchodu to již dnes znamená o 1 095 360 Kč více peněz na život v penzi. Invalidní důchod 3.stupně se zvýšil dokonce o 7 679 Kč/měs. Pokud by se pan Šimon stal nyní trvale invalidním, invalidní důchod by mu byl vyplácen až do jeho 65 let. Za těchto 32 let by to dělalo 2 948 736 Kč navíc do rodinného rozpočtu. Dát si věci do pořádku bude mít také pozitivní důchod na potenciální vdovský důchod manželky, který bude o 3 840 Kč měsíčně vyššídůchod sirotčí se navýší o 3 071 Kč měsíčně. 

Investice ve výši 4 770 Kč do zpracování Auditu jeho státního důchodového zabezpečení  (Základní audit + modul č.1) se mu tak vrátí během prvního měsíce, kdy začne pobírat starobní důchod. A to nepočítáme se situacemi, kdy by došlo k invaliditě nebo úmrtí.


Svůj Audit státního důchodového zabezpečení si můžete objednat ZDE.