ZAMĚSTNANEC
Předchozí článek

Radoslav (48 let)

Ženatý, 1 dítě 12 let. Výkonný ředitel společnosti.

Starobní důchod o 6 092 Kč/měs. vyšší.
Dalších 15 172 Kč/měs. navíc díky změně formy dřívějšího odchodu do důchodu.

 

Příběh klienta

Panu Radkovi je 48 let, má manželku a dítě ve věku 12 let. Zastává funkci výkonného ředitele obchodní společnosti s hrubým měsíčním příjmem přesahujícím 150 000 Kč měsíčně. Studoval střední školu, vysokou školu v ČR a pak také v zahraničí, a ještě během studia si přivydělával na různých brigádách.

Potkal se náhodně na jedné akci s privátní poradcem Freedom, kde zjistil, že Freedom poskytuje kromě Privátního finanční auditu i poradenství v oblasti státního důchodového zabezpečení. S ohledem na jeho vysoké odvody na sociální pojištění se domluvili, že se na jeho důchodové pojištění kompletně podíváme. Zajímavou byla také úvaha pana Radka o dřívějším odchodu do důchodu, než v 65 letech.  

 

Jak jsme postupovali

Nejdříve si pan Radek naším prostřednictvím požádal ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění). Žádost byla odeslána klasicky poštou, za 2 týdny měl IOLDP doma. Prostřednictvím videokonference jsme pak během necelých 30 minut vyplnili dotazník k doplnění IOLDP za účelem získání informací, které ČSSZ v evidenci chybí. Měli jsme tak kompletní podklady a mohli jsme začít.

 

Rozsah auditu a zjištění

Co se týče rozsahu Auditu státního důchodového zabezpečení, pan Radek si objednal Základní audit a k němu všechny příplatkové moduly Komplexního auditu. Zadání a rozsah nebyly úplně triviální, a proto bylo na zpracování Auditu potřeba více času, než obvykle. Výsledek ale stál za to. Pojďme se podívat, co všechno audit odhalil a jaká navýšení důchodů náprava jednotlivých chyb a nedostatků panu Radkovi přinesla.
 

1. CHYBĚJÍCÍ STUDIA a STUDIUM V ZAHRANIČÍ
V prvé řadě jsme doporučili doložit všechna chybějící studia nejen v ČR, ale také v zahraničí. Odstraněním těchto závad se původně vypočítaný starobní důchod 31 282 Kč navýší o 2 969 korun měsíčně. Takže určitě zajímavé. U zahraničních studií šlo hlavně o doporučení, jakým způsobem tato studia doložit. Proces to není úplně jednoduchý, ale pokud se to podaří, tak to pro našeho klienta bude znamenat dalších 2 632 Kč měsíčně navíc.
 
2. BRIGÁDY BĚHEM STUDIÍ
Pak jsme si všimli, že během studií klient chodil hodně na brigády. V okamžiku, kdy jsme se s tímto „problémem“ vypořádali, říkáme tomu „pro dobrotu na žebrotu“ (je to stejná situace jako třeba u matek na rodičovské dovolené), provedli jsme určitá opatření a vyloučili doby studí, tak to znamenalo dalších 491 Kč měsíčně navíc.
 
3. JAK ODEJÍT O 5 LET DŘÍVE DO DŮCHODU, ANIŽ BY SE DŮCHOD ZÁSADNĚ SNÍŽIL
Co bylo velmi podstatné, byl plán klienta odejít o 5 let dříve to tzv. předčasného starobního důchodu. Spočítali jsme mu, že by to pro něj znamenalo snížení starobního důchodu až o 48,2 % a on by přicházel o neuvěřitelných 16 577 Kč měsíčně. Na základě předložených srovnání jednotlivých variant jsme mu doporučili formu předdůchodu v kombinaci s dalšími dostupnými možnostmi, což v konečném důsledku znamenalo snížení starobního důchodu pouze o 1 405 Kč. Tímto zásahem jsme klientovi „ zachránili“ 15 172 korun měsíčně, o které by jinak přišel.

 

Závěr

Když to všechno shrneme, tak se podařilo dosáhnout zvýšení starobního důchodu o 6 092 Kč a současně jsme pana Radka zachránili před chybným rozhodnutím předčasného důchodu, který je o 15 172 korun nižší než předdůchod. Celkový finanční přínos tedy činí přes 21 tisíc korun měsíčně. Když si spočítáme, že by pan Radek pobíral starobní důchod min 20 let, tzn. od 65 do 85 let, pak se jedná o výzmanou částku, o kterou by zbytečně přišel (přes 5 mil Kč). Investice ve výši 8 000 Kč do Komplexního auditu jeho státního důchodového zabezpečení se mu tak vrátí během prvního měsíce, kdy začne pobírat starobní důchod.


Svůj Audit státního důchodového zabezpečení si můžete objednat ZDE.