Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

Je výhodnější odejít do důchodu letos nebo až v roce 2022? Správným načasováním si můžete výrazně přilepšit.

13.11.2021 | Ing. Jiří Šafařík


Pokud patříte mezi lidi, kterým vzniká nárok na odchod do starobního důchodu v období do konce letošního roku, pak zbystřete. Podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít se oproti loňskému roku zásadně změnily. Zatímco vloni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace zcela opačná.


KDY JE VÝHODNĚJŠÍ ODEJÍT DO DŮCHODU? LETOS NEBO AŽ PŘÍŠTÍ ROK?

Lidé, kterým se blíží odchod do důchodu uvažují primárně o tom, zda do důchodu odejdou dříve, většinou formou předčasného důchodu, nebo při vzniku nároku na starobní důchod, či zda budou tzv. přesluhovat. Možná tuší, v lepším případě mají orientačně spočítané, jak jednotlivé varianty ovlivní konečnou výši jejich starobního důchodu. Málokdo však věnuje pozornost volbě konkrétního data odchodu do důchodu, které může výši důchodu rovněž významně ovlivnit. A to jak kladně, tak i záporně.

A právě volba správného data odchodu do důchodu je důležitá zejména pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku před koncem letošního, nebo začátkem následujícího roku. Podcenění a neznalost v této oblasti může, znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně.


 

PODKLADY PRO KVALITNÍ ROZHODNUTÍ

Proč tomu tak je? Od ledna 2022 se budou opět valorizovat všechny důchody (starobní včetně předčasných, invalidní i pozůstalostní) přiznané do konce roku 2021. Valorizace je stanovena zákonem, pro rok 2022 ji upravuje Nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Základní výměra důchodů se zvyšuje z letošních 3 550 Kč o 350 Kč na 3 900 Kč. Před rokem navýšení činilo pouhých 60 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % a k tomu se přidává dalších 300 Kč. Tím pádem se průměrný starobní důchod od ledna 2022 zvýší o 805 Kč na 16 280 Kč.

Výpočet důchodu v roce 2022 se bude počítat stejně jako důchody přiznané v roce 2021, ovšem na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2022 pak budou valorizovány až v následujícím roce 2023. Každý, kdo se na přelomu roku chystá do starobního důchodu by měl mít jasno, zda je pro něj výhodnější důchod přiznaný ještě v roce 2021 a následně od ledna 2022 valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v roce 2022.

Aktuálně to vychází tak, že důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021. Je to zcela opačná situace, než tomu bylo vloni, tzn. na přelomu let 2020 a 2021.

 

KLÍČOVÁ RADA PRO ZÁVĚR LETOŠNÍHO ROKU

Každý, kdo uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2021, ať řádného nebo předčasného, by měl uvažovat o požádání přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2022. Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2022, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ve zbývajících dnech roku 2021.

Toto je klíčová rada pro závěr letošního roku, která víceméně pro správné rozhodnutí stačí. Ovšem řada lidí, kterých se to týká, nemusí tuto otázku považovat za významnou a bez dalších údajů a potřebné motivace se jí ke své škodě nebudou zabývat.

 

KOLIK LZE VYDĚLAT SPRÁVNÝM NAČASOVÁNÍM?

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2021 a nově vypočítanými důchody v roce 2022, budou nezvykle vysoké. Je však třeba upozornit, že údaje pro průměrné důchody jsou často zavádějící. Neříkají nic o tom, jaký je skutečný rozdíl u nízkých důchodů, u důchodů nadprůměrných nebo dokonce u důchodů velmi vysokých. Pojďme se tedy na tyto rozdíly podívat.

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, jsou pro srovnání zvoleny varianty výpočtu právě podle výše příjmů (konkrétně podle tzv. osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz). Doba pojištění byla zvolena v délce 46 let pro všechny srovnávané varianty. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.1
Poznámka: SD = starobní důchod

V tabulce č.1 je uvedeno pět příkladů reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2021. Výsledky jasně potvrzují dříve uvedená fakta. Ve všech pěti případech by byl starobní důchod přiznaný v roce 2021 i po následné valorizaci nižší než starobní důchod přiznaný v roce 2022. Navíc, s rostoucí výší důchodu rozdíl mezi oběma důchody roste.

 

ZTRÁTA Z NEVYPLACENÉHO DŮCHODU SE VÁM VRÁTÍ 

Abychom byli objektivní, nesmíme zapomenout na skutečnost, že posunutím data přiznání starobního důchodu na počátek roku 2022 (při pokračování výdělečné činnosti tzv. „přesluhováním“) přijdeme o důchod, který by jinak již byl vyplácen. Výše této „ztráty“ bude záviset na době (na počtu dnů, týdnů nebo měsíců) přesluhování. Tato „ztráta“ se však po určité době vyrovná výplatou vyššího důchodu přiznaného v lednu 2022.

Pro lepší představu, kdy se tato „ztráta“ vykompenzuje výplatou vyššího důchodu, jsou v tabulce č.2 názorně uvedeny jednotlivé příklady doby návratnosti této „ztráty“ při posunutí data přiznání důchodu o jeden nebo dva měsíce (platí pro případy, kdy přesluhováním nedojde k získání dalšího roku pojištěni; viz níže).

Tabulka č.2
Poznámka: SD = starobní důchod

Návratnost se logicky prodlužuje s délkou přesluhování, přesto je velmi příznivá, zejména u vyšších důchodů. Protože záleží na každém dnu, je rozumné posunout datum přiznání starobního důchodu již na první den po Novém roce, tzn. na 1. ledna 2022.
 

POZOR, EXISTUJE JEDNA VÝJIMKA

Existuje ovšem jedna výjimka, kdy bude výhodnější posunout datum přiznání důchodu v roce 2022 o několik dnů na pozdější dobu. Může totiž nastat situace, kdy do získání dalšího celého roku pojištění zbývá menší počet dnů. Při době kratší než 90 kalendářních dnů, lze posunutím termínu odchodu do důchodu o daný počet dnů získat další rok pojištění, čímž se důchod zvýší o 1,5 % procentní výměry. Dojde tak k dalšímu zvýšení rozdílu přiznání důchodu v roce 2022.

 Předpokládejme, že tato situace se bude týkat i pěti pojištěnců vybraných jako příklady v tabulkách 1 a 2, tzn. že všem bude do dalšího roku pojištění chybět doba kratší než 90 kalendářních dnů. Správnou volbou data přiznání důchodu počátkem roku 2022 se jim zvýší doba pojištění ze 46 let na 47 let. Jak se to pozitivně projeví na výši důchodu přiznaného v roce 2022 a jak se zvýší přínos tohoto kroku je zřejmé z tabulky 3 při porovnání s čísly uvedenými v tabulce 1.


Tabulka č.3
Poznámka: SD = starobní důchod; *doba pojištění 46 let; **doba pojištění 47 let

Výše uvedené příklady dokazují, že rok navíc znamená další významné zvýšení důchodu a tím pádem i zkrácení návratnosti „ztráty“ způsobené odložením výplaty důchodu. Je tedy na každém, aby si přesně nechal spočítat skutečnou dobu pojištění a tím zjistit ten pravý okamžik, kdy odejít finálně do starobního důchodu.  Z praxe víme, že ČSSZ tuto službu neposkytuje a ani nová aplikace IDA tento problém neřeší.