Zaměstnanec
Předchozí článek Další článek

Vyplatí se odejít do starobního důchodu letos nebo až v roce 2024? Správné načasování je klíčové.

26.9.2023 | Bc. Jiřina Holubová

Pokud patříte mezi lidi, kterým vzniká nárok na starobní důchod v období do konce letošního roku, pak zbystřete. Podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít se změnily. Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace jiná.

 
Proč tomu tak je? Od ledna 2024 se budou valorizovat všechny důchody (starobní včetně předčasných, invalidní i pozůstalostní) přiznané do konce roku 2023. Valorizace je stanovena zákonem a vždy ji upravuje nařízení vlády, které vláda 13.9.2023 schválila. Základní výměra důchodů se zvyšuje z letošních 4 040 Kč o 360 Kč na 4 400 Kč. Procentní výměra se v lednové valorizaci vůbec zvyšovat nebude. Všem se tím pádem zvýší důchod o stejnou částku.

Výpočet nově přiznaných starobních důchodu v roce 2024 se bude provádět stejným způsobem jako u důchodů přiznaných v roce 2023, ovšem na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2024 pak budou valorizovány až od ledna roku 2025. Každý, kdo se na přelomu roku chystá do starobního důchodu by měl mít jasno, zda je pro něj výhodnější důchod přiznaný ještě v roce 2023 a následně od ledna 2024 valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v roce 2024.

Aktuálně to vychází tak, že důchody přiznané v roce 2024 budou vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023 a to i přes skutečnost, že by starobním důchodům přiznaným do konce tohoto roku náležela mimořádná valorizace.
 

Kolik mohou činit rozdíly v důchodech?

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2023 a nově vypočítanými důchody v roce 2024 jsou přímo úměrné výši starobního důchodu. Proto nestačí ukázat pouze příklad zvýšení průměrného důchodu, ale je nutné se podívat na to, jak se liší přiznání starobního důchodu v roce 2023 a v roce 2024 u nízkých, průměrných, nadprůměrných nebo dokonce u vysokých důchodů. Jak ukazují data, čím vyšší důchod je, tím větší je i rozdíl ve prospěch roku 2024.

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, jsou pro srovnání zvoleny varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz. Doba pojištění byla zvolena v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.


Ve všech šesti případech je starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší, než starobní důchod přiznaný v roce 2023 i po následné mimořádné a pravidelné valorizaci.

Z toho vyplývá, že ani předčasný důchod přiznaný do konce roku 2023, ať už podle nových nebo podle starých pravidel, nebude vyšší než řádný starobní důchod na úrovni roku 2024. Totéž se týká předčasného důchodu bez výplaty.
 

Neopakuje se tedy loňská situace, kdy bylo výhodné žádat o předčasný důchod.

Můžeme si to ukázat na příkladu pana X, který dosáhne důchodového věku dne 11.3.2024. Celková doba pojištění, může získat činí 47 roků a při odchodu do předčasného důchodu se v jeho případě nesníží. Výše důchodu odpovídá situaci, kdy by pan X v průběhu výdělečné činnosti dosahoval hrubých příjmů v průměru cca 34 000 Kč. Má pro něj smysl, aby požádal o předčasný důchod ještě v roce 2023?
  • Starobní důchod přiznaný ke dni 11.3.2024 činí 20 668 Kč
  • Předčasný starobní důchod přiznaný k 30.9.2023 činí (vč. červnové valorizace) 19 432 Kč
  • Předčasný starobní důchod přiznaný k 30.9.2023 valorizovaný 1.1.2024 činí 19 792 Kč
  • Rozdíl mezi valorizovaným předčasným důchodem a řádným starobním důchodem je 876 Kč

Odchodem do řádného starobního důchodu může pan X získat vyšší starobní důchod. Nebudou mu sice vyplaceny důchody, které by získal odchodem do předčasného důchodu, ale brzkým odchodem do důchodu by se připravil o čistý příjem ve výši cca 27 730 Kč.
Pokud by pan X požádal ke 30.9.2023 o předčasný důchod bez výplaty a o výplatu by požádal až ke dni dosažení důchodového, tj. 11.3.2024, jeho důchod by byl od 11.3.2024 vyplácen ve výši 20 183 Kč. To znamená, že ani využitím odložené výplaty by nezískal vyšší důchod, než jaký získá až žádostí ke dni dosažení důchodového věku.

Předčasný důchod podle nových pravidel:
  • Předčasný starobní důchod přiznaný k 1.10.2023 činí 18 468 Kč a od 1.1.2024 bude činit 18 828 Kč
  • Rozdíl mezi novelizovaným předčasným a řádným starobním důchodem je 1 840 Kč

Předčasný důchod přiznaný podle nových pravidel pro předčasné důchody by nebyl valorizovaný, tzn. že by se na něj nevztahovala červnová mimořádná valorizace, ani pravidelná valorizace procentní výměry.
 

Pozn. Úvahy uvedené výše vychází z aktuálně platné, nebo schválené legislativy. Nelze předpokládat, jak rozhodne ústavní soud ohledně červnové mimořádné valorizace.