OSVČ
Další článek

Kamil (54 let)

Ženatý, 2 dospělé děti. OSVČ

Starobní důchod o 715 Kč/měs. vyšší.
Při přesluhování o 90 dnů zvýšení důchodu o dalších 188 Kč/měs.Příběh klienta

Pan Kamil má 54 let, s manželkou mají 2 dospělé děti. Po střední škole pracoval krátkou dobu v zaměstnání, ale většinu svého pracovního života je OSVČ (30 let). Už teď je mu jasné, že jej jeho práce baví, a proto ji plánuje vykonávat i po dosažení důchodového věku. Primárně ho tudíž zajímalo, co by mu takové „přesluhování“ přineslo a zda je to efektivní cesta, jak si zvýšit starobní důchod.  

 

Jak jsme postupovali

Pan Kamil si nechal zaslat IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) poštou. S aktuálním IOLDP pak bylo otázkou 10 minut vyplnění našeho interního dotazníku k doplnění dat z IOLDP. Po doplnění klíčových údajů jsme mohli začít s výpočty, které si pan Kamil objednal.

 

Rozsah auditu a zjištění

Dle našeho doporučení si pan Kamil objednal modul č. 3, který obsahuje jak možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu, tak možnosti pokračování ve výdělečné činnosti i po dosažení důchodového věku. Dodatečně si pak ještě přiobjednal moduly č. 1, 2 a 4. Nebyl si totiž jistý, jestli má správně evidované studium na střední škole a nechtěl to nechat náhodě.  
 
1. NEZAZNAMENANÁ DOBA STUDIA
Jako u většiny klientů, také v případě pana Kamila v jeho IOLDP úplně chybělo studium na střední škole. Jeho doplněním se celková doba pojištění zvýšila o 2 roky a 293 dnů. Tím došlo je zvýšení jeho starobního důchodu (na úrovni aktuálního roku) z původních 12 430 Kč na 13 145 Kč. Tzn. o 715 Kč měsíčně. 

2. MOŽNÝ VÝVOJ STAROBNÍHO DŮCHODU KLIENTA
Jak je zřejmé z přechozího bodu, pan Kamil má podprůměrný důchod, který jej nemile překvapil. Potenciálně může do dosažení důchodového věku získat 49 let doby důchodového pojištění, což je velmi pozitivní. Nicméně velmi negativně se na výši jeho důchodu projevuje skutečnost, že již 30 let odvádí jako OSVČ minimální zálohy. To je hlavní příčinou jeho podprůměrného starobního důchodu. Modelový výpočet vývoje konečného starobního důchodu ukázal, že pokud bude nadále pokračovat v minimálních odvodech, bude se jeho starobní důchod nadále snižovat (až o cca 500 Kč).
 
3. PŘESLUHOVÁNÍ
S vědomím toho, že bude mít pan Kamil podprůměrný starobní důchod náhle varianta „přesluhování“ získala další rozměr. Může to pro něj znamenat řešení v zabezpečení na stáří? Problematiku práce nad nárok jsme řešili v článku https://ceskapenze.cz/majitel-firmy/odcha-zi-te-do-du-chodu-a-chcete-i-nada-le-pracovat

Zjednodušeně se dá říct, že nejvíce se „přesluhování“ vyplatí lidem, kterým do dalšího roku doby důchodového pojištění zbývá méně než 90 dnů. Pan Kamil bude mít celkovou dobu pojištění v délce 49 roků a 83 dnů. Do dalšího roku pojištění mu zbývá 282 dnů, tj. více než 90 dnů. „Přesluhování“ proto v jeho případě bude mít nízkou návratnost. Bylo vypočteno, že při „přesluhování“ o 90 dnů by se jeho starobní důchod zvýšil o 188 Kč. Za 90 dnů, o které by odložil pobírání důchodu, by mu nebylo vyplaceno 38 895 Kč. Zvýšeným důchodem by se mu tato ztráta vrátila až za cca 17 roků pobírání vyššího důchodu. Teprve poté by na „přesluhování“ profitoval. Na rozhodnutí o případném „přesluhování“ má ještě 10 roků a 10 měsíců, které mu zbývají do dosažení důchodového věku.

 

Závěr

Audit státního důchodového zabezpečení panu Kamilovi přinesl řadu nečekaných informací, ale každopádně teď ví, na čem je. Již několik let se říká, že OSVČ budou mít nízké důchody (https://ceskapenze.cz/osvc/kolik-si-maji-osvc-vlastne-odvadet-na-duchodove-pojisteni). Nyní ale pan Kamil ví, co přesně to v jeho případě bude znamenat. To, že má k dispozici konkrétní čísla jej přimělo již nyní udělat zásadní změnu ve svém přístupu k zabezpečení na stáří. Mrzí ho jen to, že se svým důchodem nezačal zabývat dříve, nyní má pouze 10 let na to, aby pro něj práce v důchodu mohla zůstat koníčkem, nikoliv nutností.

Svůj Audit státního důchodového zabezpečení si můžete objednat ZDE.